Handreiking: Scan Veilig Gedrag

De Scan Veilig Gedrag is een zelf-assessment tool voor bedrijven om hun veiligheidsgedrag en zelfredzaamheid te bevorderen. De digitale scan is wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar én bruikbaar. De handreiking is een leidraad voor het gebruik van de scan. De scan biedt inzicht in hoe veilig gedrag op de werkvloer is georganiseerd. Ook komt aan het licht wat er te verbeteren valt. Je gaat er in vijf stappen mee aan de slag. Daarnaast moet je vragen beantwoorden, en bevat de scan FAQ.

Achterliggende gedachte

Medewerkers dienen regels en procedures op te volgen (compliance). Steeds vaker dragen zij vrijwillig en (pro)actief bij aan een veilige werkomgeving (participatie).

Compliance is belangrijk om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen. Participatie helpt de veiligheid in de organisatie vervolgens naar een hoger plan.

Via participatiegedrag bouwen medewerkers zelf actief aan een veilige werkomgeving omdat ze dit belangrijk vinden. Het resultaat is een veilige werkomgeving op de lange termijn.

Ook leiderschap, motivatie, collegialiteit en management spelen een belangrijke rol bij veilig gedrag. In de Scan Veilig Gedrag komen al deze aspecten aan bod. Daarna volgt antwoord op de vraag hoe veilig gedrag op de betreffende werkvloer is georganiseerd, en wat er te verbeteren valt. 

De scan is bruikbaar voor alle organisaties die de veiligheid op de werkvloer nog verder willen verhogen.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Zou jij de Scan Veilig Gedrag als medewerker van een branchevereniging verder willen promoten? Lees dan de handreiking, zie wat de scan binnen jouw branche te bieden heeft en motiveer bedrijven om ermee aan de slag te gaan.

Wil je weten hoe je de scan binnen jouw bedrijf kunt inzetten om inzicht te krijgen in het veiligheidsgedrag in jouw afdeling of jouw organisatie? En weten wat medewerkers en leidinggevenden concreet doen voor veiligheid op het werk en waarom? Download dan deze handreiking en zie hoe je binnen vijf stappen de huidige situatie binnen jouw bedrijf in kaart kunt brengen en veilig werken binnen jouw bedrijf kunt borgen.

Meer weten?

Kijk hier het webinar Veiligheidsgedrag onder de loep waarin de Scan Veilig Gedrag verder wordt toegelicht. Of start direct de scan!

Handreiking Scan Veilig gedrag

Download hier

Artikel Arbo nr 6 Scan Veilig Gedrag Interview Joyce Rupert

Download het artikel