Handreiking: Invulling verantwoordelijkheden opdrachtgever in ontwerpfase

De Handreiking Invulling verantwoordelijkheden opdrachtgever in ontwerpfase van Bouwend Nederland gaat in op de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever in de ontwerpfase van een bouwproject. De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken geldt voor alle partners in de keten, dus ook voor opdrachtgever en ontwerper.

Achterliggende gedachte

Gezond en veilig werken vraagt aandacht in alle fases van een bouwproject. Ongevallen in de bouw zijn vaak een gevolg van beslissingen die eerder in het proces, zoals de ontwerpfase, zijn gemaakt.

In het Arbobesluit en het Bouwbesluit zijn de verantwoordelijkheden voor gezond en veilig werken in de bouw beschreven. De opdrachtgever vervult bij gezond en veilig werken een belangrijke rol. In deze handreiking beschrijft Bouwend Nederland wat de verplichtingen inhouden en hoe opdrachtgevers daar in de praktijk invulling aan kunnen geven.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Met deze handreiking ondersteunt Bouwend Nederland bouwbedrijven in Nederland bij het voldoen aan de verplichtingen in de ontwerpfase. Het doel is om zo gezond en veilig werken in de keten te bevorderen. Andere brancheorganisaties kunnen dit als inspiratie gebruiken, leren van de aanpak of de handreiking onder leden verspreiden.

Voornamelijk voor kleinere bedrijven is het ontsluiten van kennis over verantwoordelijkheden belangrijk. Met praktische voorbeelden worden de wettelijke verplichtingen uitgelegd.

Meer weten?

Bouwend Nederland is de ondernemersorganisatie van bouw- en infrabedrijven. Zij verenigt, verbindt en ondersteunt deze bedrijven in de sector. Samen werken zij aan een vitale bouwsector en een duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

Website: www.bouwendnederland.nl

Download: Handreiking Opdrachtgevers