Handreiking: Het organiseren van webinars

Met een webinar als interactief instrument kun je goede praktijken delen en kennis verspreiden. Het is een laagdrempelige manier om belanghebbenden en betrokkenen te bereiken. Tijdens het Programma Zelfregulering zijn regelmatig webinars ingezet.

Achterliggende gedachte

Het houden van webinars kan om verschillende redenen interessant zijn, bijvoorbeeld om:

  • nieuwe doelgroepen te bereiken (jongeren/mkb’ers, et cetera).
  • doelgroepen op een toegankelijke manier te benaderen (thuis, tijdens de lunch).
  • nieuw beleid te communiceren (nieuwe wetgeving).
  • kennis te delen tussen doelgroepen/stakeholders (goede praktijken).
  • snel informatie van doelgroepen op te halen.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Wil je goede praktijken gezond en veilig werken delen met bedrijven in je branche? Wil je kennis over gezond en veilig werken verspreiden in je bedrijf, of op laagdrempelige manier met werknemers het gesprek aangaan? Verdiep je dan eens in webinars en probeer er een uit!

Meer weten?

Wil je starten met webinars? Leer van de lessen (de do’s!) die er in het Programma Zelfregulering zijn opgedaan. Of download Het Grote Webinar Handboek van Company Webcast BV, via de website www.webinar.nl kun je eveneens (gratis na achterlaten van je e-mailadres) een webinar script en draaiboek downloaden.

Do’s bij het organiseren van webinars

Downloaden

Het Grote Webinar Handboek

Download