Handreiking: Het organiseren van intervisie

Intervisie is een gestructureerde werkvorm voor collega’s. Daarbij geven de deelnemers elkaar onderling advies. Ze leren om zelf problemen op of in het werk te verhelpen en om beter om te gaan met werkgerelateerde situaties. Met intervisie wil men de deskundigheid van deelnemers vergroten en de kwaliteit van het werk verbeteren. Bijvoorbeeld om veilig en gezond werken te stimuleren.

Achterliggende gedachte

Intervisie is een eenvoudige manier om nieuwe kennis te verwerven en van elkaar te leren. Het wordt georganiseerd op basis van vertrouwen en commitment. Iedereen aan tafel is gelijkwaardig. Een gespreksleider begeleidt de intervisiesessie.

Tijdens een intervisie brengt één van de deelnemers een casus in: een probleem of vraagstuk dat hem of haar werkelijk aangaat en waar hij of zij echt iets mee wil. De deelnemers proberen de situatie en vraag van de inbrenger zo helder mogelijk te krijgen, zowel voor de inbrenger als voor hen zelf. Dat doen ze door te luisteren en vragen te stellen. De deelnemers stimuleren ook de reflectie bij de inbrenger.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Iedereen loopt wel eens tegen een knelpunt of probleem aan bij het bevorderen van veilig en gezond werken in de organisatie of tussen organisaties. Branches en bedrijven kunnen intervisies inzetten om op een vrij eenvoudige manier hulp te krijgen van anderen en te reflecteren op de eigen situatie. Die kennis kan er voor zorgen dat de eigen situatie weer in beweging komt.

Meer weten?

Stappenplan Intervisiesessie

Download