Handreiking: Het managen van stakeholders

Stakeholder management is een methode om de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen in kaart te brengen. Met inzicht in de posities, verwachtingen en belangen van alle spelers, kun je vervolgens gaan sturen. Bij goed stakeholder management heeft een project over veilig en gezond werken meer kans op succes.

Achterliggende gedachte

Stakeholder management kan van grote betekenis zijn voor het slagen van je project. Daarvoor moet het goed
worden toegepast. De eerste stap is het in kaart brengen van de stakeholders en hun invloed. Voorbeelden van stakeholders zijn brancheorganisaties, sociale partners, overheid, bedrijven, werknemers en kennisinstituten.

Als je eenmaal weet wie de stakeholders zijn, is het belangrijk om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden. Je luistert naar de stakeholders en betrekt ze bij het project. Weet dat alle stakeholders anders zijn. Je moet dus verschillende soorten relaties opbouwen, op uiteenlopende manieren communiceren en ze op allerhande manieren bij je project betrekken.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Een project op het gebied van gezond en veilig werken heeft een grotere kans op succes bij goed stakeholder management. Branches en bedrijven kunnen deze handreiking inzetten bij het vormgeven van hun project en het schrijven van hun plan van aanpak.

Met deze handreiking kunnen zij op eenvoudig en gestructureerde (of planmatige) manier het speelveld in kaart brengen en acties uitzetten om de belanghebbenden en betrokken partijen aan boord te krijgen en houden.

Meer weten?

Stakeholder management

Download