Handreiking: Heldere Afspraken

Veel bedrijven vinden het lastig om duidelijke veiligheidsafspraken te maken met ketenpartners. Dat hangt samen met verschillen in veiligheidsgedrag en -cultuur. De Handreiking Heldere Afspraken is bedoeld om bedrijven in de chemie te helpen met het maken van afspraken over veiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen in de keten.

Veilig samenwerken in de keten is een van de meest actuele onderwerpen in de veiligheidswereld. Iedereen vindt het belangrijk om vertrouwd aan het werk te zijn en aan het einde van de dag weer gezond naar huis te gaan.

Achterliggende gedachte

Het samenwerkingsprogramma ‘Veiligheid Voorop’ heeft als doel om de samenwerking in de keten van de chemie te bevorderen. Een gebrek aan vertrouwen en onvoldoende communicatie tussen partijen, kan resulteren in een onduidelijke en daarmee onveilige situatie op de werkvloer.

De Handreiking Heldere Afspraken wil partijen op een praktische manier stimuleren om vanaf de start met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij draait het om thema’s als openheid, gelijkwaardigheid en ‘melden en leren’. De handreiking biedt concrete suggesties voor het maken van betere en heldere veiligheidsafspraken.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Met deze handreiking ondersteunt Veiligheid Voorop bedrijven in de chemie om te komen tot heldere afspraken rondom veilig werken met gevaarlijke stoffen. De tips en adviezen, met name gericht op cultuur en gedrag in de keten, zijn ook bruikbaar voor andere branches en bedrijven.

Meer weten?

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van bedrijven in de chemie met als doel de veiligheidscultuur en –prestaties binnen BRZO-bedrijven te verbeteren.

Website: www.veiligheidvoorop.nu

Handreiking Heldere Afspraken

Download

Onepager Handreiking Heldere Afspraken

Download