Handreiking: Factsheet Vignet Arbeidsveiligheid

In een handreiking geeft de Vereniging van de Bakkerij- en Zoetwarenbranche (VBZ) de systematiek weer achter het Vignet Arbeidsveiligheid. De factsheet is ontwikkeld in het kader van het pilotproject ‘Vignet Arbeidsveiligheid’.

De VBZ onderscheidt drie categorieën:

  1. succesvol veranderen.
  2. beheersen van risico’s.
  3. borgen.

Organisaties moeten per categorie aan bepaalde punten voldoen als ze het vignet willen behalen. Daarbij kijkt men ook hoe medewerkers binnen bedrijven gemotiveerd blijven om arbeidsrisico’s te signaleren en te beheersen.

Achterliggende gedachte

Grip houden op veilig werken is cruciaal. Binnen de zoetwarenbranche brengt dit serieuze uitdagingen met zich mee.

Het vignet helpt bedrijven om systematisch naar hun eigen organisatie te kijken. Stapsgewijs kunnen zij instrumenten en tools ontdekken waarmee de veiligheid op de werkvloer kan worden verbeterd. Daarnaast helpt het vignet bedrijven inzichtelijk te maken hoe zij aan bestaande wet- en regelgeving moeten voldoen.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Ben jij werkzaam binnen de zoetwarenbranche en wil je aan de slag met het vignet? Kun je deskundige ondersteuning gebruiken? VBZ helpt je graag om stappen te maken met de arbeidsveiligheid binnen jouw bedrijf.

Werk je in een andere branche? Leer dan van de aanpak van VBZ. Kijk hoe je de huidige situatie op het gebied van arbeidsveiligheid binnen de branche en/of organisatie in kaart kunt brengen. Ervaar hoe een vignet kan faciliteren bij het borgen van gezond en veilig werken.

Meer weten?

Lees hier meer over het pilotproject ‘Vignet Arbeidsveiligheid’.

Factsheets Vignet Arbeidsveiligheid

Downloaden