Gedragsbeïnvloeding op de werkplek met bewezen effecten

Waarom?

In bijna elk bedrijf lopen mensen rond die het met gezond en veilig werken niet zo nauw nemen. Elkaar aanspreken op gedrag is de beste manier om gezond en veilig werken te implementeren en te borgen in de bedrijfscultuur.

Wat?

De organisatie VeiligheidNL ontwikkelde ‘De Sjaak’ gedragsinterventie, waarmee gezond en veilig gedrag en de bedrijfscultuur op een leuke en praktische manier zijn te beïnvloeden.

Hoe?

Het idee achter ‘De Sjaak’ gedragsinterventie is dat in bijna elk bedrijf mensen rondlopen die het met gezond en veilig werken niet zo nauw nemen. Wie daardoor iets overkomt, is dan vaak de klos, sigaar of ‘De Sjaak’! Elkaar aanspreken op gedrag is de beste manier om gezond en veilig werken te implementeren en te borgen in de bedrijfscultuur. Maar dat vinden we vaak moeilijk. Het zijn immers je collega’s of lastiger je baas. Met ‘De Sjaak’ gedragsinterventie zijn alle mensen in het bedrijf, directeur, manager en werknemers, in staat elkaar op een originele en leuke manier aan te spreken op gedrag dat van invloed is om gezond en veilig werken te verbeteren en dat te doen vóórdat het te laat is! ‘Hé Sjaak, zet effe die ladder goed neer’ of ‘Is dat jouw valbescherming op het dak, Sjaak?’

De Sjaak gedragsinterventie is reeds met succes ingezet binnen de sectoren Bouw en Horeca. Ruim 3.000 bedrijven hebben een Startpakket en een ‘Plan in Zeven Stappen’ voor de uitvoering aangevraagd. De interventie is bij 161 bedrijven geëvalueerd . De twee belangrijkste effecten van ‘De Sjaak’ gedragsinterventie waren:

  • Bedrijven die met de interventie werkten, bespraken vaker vooraf en tussentijds onveilige situaties met opdrachtgevers en deden vaker organisatorische en technische aanpassingen om het veilig werken te vergroten.
  • Het onderling bespreekbaar maken van veilig werken is bij bedrijven die werkten met de interventie aanzienlijk verbeterd!

VeiligheidNL is een organisatie die zich richt op het terugdringen van het aantal letsels door ongevallen en gespecialiseerd in gedrag en cultuur op het gebied van gezond en veilig gedrag.

Wie?

Brancheorganisaties en bedrijven die met gedrag en cultuur, in relatie tot gezond en veilig werken, aan de slag willen gaan.

Meer informatie? In samenwerking met brancheorganisaties kan VeiligheidNL gedragsinterventies ‘op maat’ ontwikkelen en ondersteunen bij de implementatie en borging in de sector, zoals met ‘De Sjaak’ gedragsinterventie is gedaan in de sectoren Bouw en Horeca. Voor meer informatie: www.veiligheid.nl.