E-Learning: Veiligheid Certificaat Haven

Met de e-learning Veiligheid Havens wil de Stichting Veilige Haven werknemers op die plek zo veilig mogelijk laten werken. Zij kunnen met de e-learning het Veiligheid Certificaat Havens (VCH) behalen.

Havenwerk is specialistische arbeid. Het is ook niet ongevaarlijk. Daarom is een veiligheidsopleiding van groot belang.

Het VCH-programma geeft inzicht in specifieke risico’s in de haven. De e-learning Veiligheid Certificaat Havens maakt de deelnemer bewust van de gevaren in die werkomgeving, en hoopt het gedrag van die persoon positief te beïnvloeden.

Achterliggende gedachte

De lesstof is ontwikkeld door de volgende partijen: havenbedrijven, werknemers in de haven en veiligheidskundigen. Het resultaat is een opleiding die afgestemd is op zowel de haven, de sector en de medewerker die de opleiding gaat volgen.

Alle filmmodules zijn opgenomen in de haven. Dit om het leereffect zo groot mogelijk te maken. Bovendien spelen er naast acteurs ook echte havenmedewerkers mee.

De e-learning VCH is onderverdeeld in tien basismodules van één uur. Ze zijn bedoeld voor alle havenmedewerkers. Er is ook één sectormodule. Na het volgen van de e-learning kunnen deelnemers een examen afleggen. Bij een succesvolle afronding krijgen ze het certificaat Veiligheid Certificaat Havens toegekend.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Leer van de havenbranche. Vergroot je bewustzijn over gezond en veilig werken door middel van e-learning binnen jouw branche. Motiveer hiermee andere partijen om samen te werken en kennis te bundelen, om zo een opleiding te creëren die afgestemd is op de sector en werknemer.

Ben jij werkzaam bij de haven? Volg dan de e-learning Veiligheid Certificaat Havens en vergroot jouw kennis over veilig werken in de haven. Of motiveer medewerkers binnen jouw bedrijf om samen deze e-learning te volgen en een Veiligheid Certificaat Havens te behalen.

Meer weten?

Ga hier naar de website van Stichting Veilige Havens en kom meer te weten over de e-learning VCH.