De goede praktijk: Netwerk preventiemedewerkers en Arbo-ambassadeurs bij de Technische Groothandel

De sociale partners in de Technische Groothandel hebben met een Arbo-programma de basis gelegd voor preventiemedewerkers in de bedrijven. De Technische Groothandel vertegenwoordigt 2.500 technische groothandelsondernemingen, waarbij circa 40.000 werknemers werkzaam zijn.

Aanpak en resultaten

Met het Arboprogramma Technische Groothandel is er een begin gemaakt om preventiemedewerkers in de bedrijven te krijgen. Er is een branche-RI&E, een Arbocatalogus en er worden kennisbijeenkomsten georganiseerd. Dit is verankerd in een netwerk van preventiemedewerkers: medewerkers uit de bedrijven die een branchespecifieke opleiding krijgen.

Dit netwerk van preventiemedewerkers geeft binnen de bedrijven invulling aan het arbobeleid. Daarnaast mobiliseert en activeert het Arboprogramma Technische Groothandel continu de preventiemedewerkers via de inzet van een viertal Arbo-ambassadeurs.

Preventiemedewerkers worden in regionale en landelijke bijeenkomsten voorzien van kennis. Ook stimuleert men dat zij onderling kennis uitwisselen. Niet alleen de theorie, maar ook de praktijk is belangrijk: ‘Hoe pak je dat binnen je bedrijf aan’.

Preventiemedewerkers delen praktijkvoorbeelden met elkaar, onder andere over het toepassen van onderdelen uit de Arbocatalogus.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze goede praktijk leren?

Leer van de aanpak van de Technische Goothandel en zie hoe waardevol een netwerk van preventiemedewerkers binnen jouw branche kan zijn om Arbokennis te delen, te vergroten en te borgen.

Inspireer preventiemedewerkers binnen jouw branche of bedrijf om met elkaar in dialoog te gaan en actief aan de slag te gaan met een gedegen arbobeleid in de hele branche.

Meer weten?

Ga hier naar de website van de Technische Groothandel en lees meer over de Arbo-projecten.