Goede start met een zelfredzame RI&E

Waarom?

De RI&E (risco-inventarisatie en –evaluatie ) is voor veel bedrijven een onmisbaar element om de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van hun medewerkers te verbeteren. Dit geldt ook voor bedrijven die zich toeleggen op de bouwen het onderhoud van pleziervaartuigen: jachtwerven. 

Jachtwerven zijn veelal kleinschalige bedrijven een grote diversiteit aan werkprocessen, denk bijvoorbeeld aan las-, timmer-, installatie- en schilderswerkzaamheden. Maar bijvoorbeeld ook de verwerking van composieten, waarbij er veelvuldig werkzaamheden boven (diep) water of op hoogte moeten worden uitgevoerd. Door de uiteenlopende werkzaamheden op een jachtwerf is er sprake van een breed pallet aan arborisico’s die elk hun eigen beheersmaatregelen vereisen.

Omdat veel MKB-bedrijven niet beschikken over de benodigde expertise heeft NJI, de brancheorganisatie voor jachtwerven en jachtservicebedrijven, voor haar leden een programma ontwikkeld om het maken van een goede en bruikbare RI&E zo gemakkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Met dit programma krijgen de leden goede ondersteuning, terwijl de nadruk blijft liggen op de eigen rol en verantwoordelijkheid.  

Wat?

Het uitvoeren van de RI&E is dé start om arbeidsomstandigheden gericht te verbeteren. Om de leden hierbij te helpen heeft de NJI de volgende stappen ontwikkeld.

Allereerst is er de online applicatie voor de RI&E Metaal bewerking met een achterliggende getoetste Branche RI&E en Arbocatalogus . Hiermee kunnen bedrijven zelf de Risico-Inventarisatie & Evaluatie voor hun bedrijf uitvoeren. De software biedt daarnaast de mogelijkheid om de uitvoering van het Plan van Aanpak te monitoren en veranderingen in de bedrijfs- en werkomstandigheden te verwerken.

Vervolgens is er de workshop ’RI&E in 1 dag‘ waarbij deelnemers aan de hand van de onderdelen van de branche-RI&E door een deskundige door de applicatie worden geleid. Na afloop van de dag heeft de deelnemer een goedgekeurd RI&E inclusief het bijbehorende plan van aanpak.

Tenslotte ondersteunt NJI haar leden gericht en effectief invulling te geven aan arbobeleid. Daarbij worden niet alleen de RI&E en het PvA opgemaakt, maar ook concrete adviezen gegeven hoe gesignaleerde risico’s kunnen worden weggenomen en welke prioriteiten daarbij het beste kunnen worden gesteld. 

Hoe?

De focus van NJI ligt op de laatste stap, de ondersteuning bij het effectief en gericht invulling geven aan arbobeleid. Hiermee zijn tientallen bedrijven (leden van NJI) in korte tijd voorzien van een goede RI&E.
Bedrijven worden bezocht door een gecertificeerde veiligheidskundige. Er vindt een RI&E opname plaats. In het rapport zijn de maatregelen thematisch en, afhankelijk van het risico, realistisch gepland. Zo wordt arbeidsveiligheid een onderdeel van de bedrijfsvoering met een voor de ondernemer haalbaar plan van aanpak. Vervolgens worden beschikbare tools aangereikt. Bijvoorbeeld eenvoudige zaken als waarschuwingspictogrammen voor het veilig gebruik van gevaarlijke machines, maar ook werkinstructies om de blootstelling aan schadelijk geluid, oplosmiddelen of lasrook binnen wettelijke grenzen te houden.

Als de RI&E klaar is wordt het bedrijf op weg geholpen om zelf afgeronde acties in de applicatie te administreren.  De nadruk ligt op het stimuleren van de zelfredzaamheid van het bedrijf om adequaat opvolging te geven aan de RI&E.

Wie?

De aanpak van NJI is in veel sectoren bruikbaar. Brancheorganisaties kunnen hun leden helpen bij het opstellen van een RI&E, bijvoorbeeld door een applicatie te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. En de leden vervolgens te begeleiden bij het opstellen van de RI&E via de applicatie, bijvoorbeeld door een veiligheidskundige in te schakelen.