De goede praktijk: Dynamisch werken bij Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport biedt oplossingen voor vraagstukken op het terrein van sport, gezondheid en maatschappij. Het kennisinstituut, dat zich inzet voor een vitale samenleving, geeft zelf het goede voorbeeld met een volledig dynamisch ingerichte werkomgeving.

Aanpak en resultaten

Gebleken is dat langdurige werken in dezelfde houding (zittend of stand) gezondheidsrisico’s kan opleveren. Om het goede voorbeeld te geven, heeft het Kenniscentrum daarom zelf een volledig dynamisch ingerichte werkomgeving gecreëerd.

De levendige werkomgeving motiveert om staan, zitten en bewegen af te wisselen. Zo kunnen zit-sta bureaus langdurig zitten tegengaan. Statafels in de vergaderruimte kunnen op hun beurt het zitten onderbreken, en zorgen voor een snellere en prettiger vergadering. En een bureaufiets maakt het mogelijk tegelijkertijd te bewegen en te werken.

Bij het dynamisch inrichten van een werkplek gaat het vooral om maatwerk. In een kantooromgeving is het bijvoorbeeld van belang staan en bewegen te bevorderen, terwijl het in een werkomgeving waar mensen veelal staan vooral belangrijk is om het werk ook in een andere houding te kunnen doen.

Het vergroten van bewustwording is een vereiste om medewerkers mee te nemen in het belang van dynamisch werken, zodat er ook daadwerkelijk een gedragsverandering plaats kan vinden.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze goede praktijk leren?

Dynamisch werken is binnen elke branche en ieder bedrijf van belang. Wil je bewustwording vergroten onder werknemers binnen jouw bedrijf en/of branche? Wil je ze inspireren met de goede praktijken vanuit Kenniscentrum Sport? Leer dan van de belangrijkste tips van dit centrum:

  • Neem de tijd, pak het thema integraal en tegelijkertijd in kleine stapjes op. Koppel het thema aan het hogere doel van jouw bedrijf.
  • Begin met teams/mensen die het meest gemotiveerd zijn, niet met hen die het volgens jou het meest ‘nodig’ hebben.
  • Besteed aandacht aan de fysieke omgeving. Als overal stoelen staan, gaan mensen zitten.
  • Schenk aandacht aan de sociale omgeving, dat wil zeggen de cultuur binnen jouw bedrijf. Denk daarbij in ieder geval aan het zorgen voor commitment en voorbeeldgedrag bij MT/directie, inzet van ambassadeurs en het actief betrekken van medewerkers bij veranderingen.

Meer weten?

Lees hier meer over het creëren van een dynamische werkomgeving en andere goede praktijken. Of ga naar het artikel ‘10 (gedrags)tips om dynamisch werken te implementeren’.

Website: https://www.kenniscentrumsport.nl/