Instrument: Het Dakpaspoort

Het Dakpaspoort is een app en een beheerssysteem ineen. Werkgevers, werknemers en flexkrachten in de dakbedekkingsbranche kunnen ermee aantonen dat ze eerlijk, vakbekwaam en veilig werken. Sociaal Fonds Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingssector (SF BIKUDAK) geeft het Dakpaspoort uit.

SF BIKUDAK bestaat uit de werkgevers en bonden van de branche. Het controleert de algemene (persoonlijke of bedrijfs-)gegevens en de wettelijke en Cao-verplichtingen.

Achterliggende gedachte

Met het Dakpaspoort streeft men meerdere doelen na. Allereerst moet het op transparante wijze vakmanschap stimuleren. Ten tweede dient het concurrentie op arbeidsvoorwaarden en omstandigheden tegen te gaan.

Ook moet het paspoort er aan bijdragen dat het normaal wordt om te informeren naar een gezonde en veilige werkwijze. Als de aanpak niet in orde is, dient men elkaar aan te kunnen spreken.

Het Dakpaspoort is tevens een instrument om de wettelijke afspraken te handhaven. Voor werkgevers wordt bijvoorbeeld geregistreerd of er een actuele RI&E beschikbaar is. Werknemers en flexwerkers dienen op hun beurt een gecertificeerde cursus gezond en veilig werken te hebben gevolgd.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit instrument inzetten?

Wil jij binnen de dakbedekkingsbranche stimuleren dat men veilig werkt? Motiveer dan bedrijven om het Dakpaspoort te gebruiken. Ben jij actief binnen een andere branche? Leer dan van dit voorbeeld en zie hoe je een app kunt inzetten om vakmanschap binnen jouw branche te bevorderen.

Maakt jouw bedrijf onderdeel uit van de dakbedekkingsbranche? Het Dakpaspoort is een instrument waarmee je kunt aantonen dat je eerlijk, vakbekwaam en veilig werkt.

Meer weten?

Website: https://vakpaspoortbikudak.nl/