Instrument: De GO! app van Heijmans

Met de GO! app zijn medewerkers van Heijmans en andere bedrijven in staat om direct onveilige situaties te fotograferen en door te geven. Dit voorkomt rompslomp met papieren en formulieren. Zo blijft er meer tijd over om in te grijpen en ongevallen te voorkomen. De gratis te downloaden app maakt onderdeel uit van het veiligheidsprogramma GO! (Géén Ongevallen).

Achterliggende gedachte

De GO! app maakt deel uit van het veiligheidsprogramma Geen Ongevallen! Daarmee kan iedereen met een smartphone onveilige situaties vastleggen en doorspelen.

De meldingen via de app worden gekoppeld aan het betreffende bouwproject. Dat zorgt ervoor dat de projectverantwoordelijke uitvoerder direct geïnformeerd is. Hij heeft overzicht van de meldingen van onveilige situaties.

Via de GO! app leg je foto’s van de onveilige situatie vast. Als het mogelijk is, fotografeer je ook de maatregelen die zijn getroffen om de onveilige situatie te verhelpen. Het GPS-systeem registreert automatisch de locatie en het adres van de onveilige omstandigheid.

De app is te gebruiken door alle mensen die in de bouw werken. Ze bevat bijvoorbeeld zes typen ongevallen die het meest voorkomen. Daarnaast is de app gevuld met toolboxen. Hierin staan handzame instructies over bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen en fysieke belasting.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit instrument inzetten?

Zijn bedrijven binnen jouw branche werkzaam binnen de bouw? En wil je ze helpen om onveilig situaties in kaart te brengen, om zo van elkaar te leren en ongevallen proberen te voorkomen? Motiveer hen dan om de GO! App van Heijmans te downloaden. Daarmee kunnen ze bijdragen aan veiliger werken binnen de bouw.

De GO! app is te gebruiken door alle mensen die in de bouw werkzaam zijn. Motiveer medewerkers binnen jouw bedrijf om deze app te downloaden. Ze kunnen via de app leren van onveilige situaties, toolbox- instructies in praktijk te brengen en zelf op een makkelijke manier onveilige situaties in kaart te brengen.

Meer weten?

De GO! app is door alle medewerkers in de bouw te downloaden en te gebruiken. Bekijk voor meer informatie de video of ga naar de programmawebsite van Heijmans.