De goede praktijk: Binder groenprojecten - een cultuur met aandacht voor veilig en gezond werken

Binder Groenprojecten introduceerde een cultuuraanpak waar aandacht voor gezond en veilig werken centraal staat. De organisatie zorgt al meer dan 80 jaar voor de aanleg en het onderhoud van professionele groenprojecten. Daarbij is de mate van fysieke en mentale belasting van de werknemers voor Binder van groot belang. Het draait dus niet alleen om technische hulpmiddelen, maar ook om sociale aspecten.

Aanpak en resultaten

Volgens Binder is aandacht voor veiligheid en gezondheid door interactie belangrijk. De focus dient niet alleen op regels en techniek liggen. Een goede cultuur is essentieel, naast technische maatregelen om te zorgen dat er veilig en gezond gewerkt kan worden. De organisatiestructuur ondersteunt met heldere processen, planning, taakverdeling en borging door certificering.

Door de dialoog te verbeteren, verduurzaamt Binder de samenwerking. Extern, door medewerkers in gesprek te laten gaan met opdrachtgevers, waardoor ze efficiënter werken. Intern hebben de projectleiders en voormannen een belangrijke rol. Zij dienen in gesprek te blijven met de medewerkers, ook over veilig en gezond werken.

Structuren zijn daarbij behulpzaam. Ze scheppen ruimte: wees duidelijk en geef mensen verantwoordelijkheid. Dat vergt continue aandacht van management, projectleiders en voormannen.

Voor medewerkers is er een opleidingsplan. Daarmee krijgen ze vaardigheden bijgebracht om kennis te delen en te leren van fouten.

Ook is het rapporteren van onveilige en inefficiënte situaties geïntroduceerd, met handzame formulieren. Aan
medewerkers wordt gevraagd of zij elk jaar minstens 10 meldingen willen maken. Over elke signalering gaat
men open en eerlijk met elkaar in gesprek. Het doen van deze meldingen wordt aan het eind van het jaar beloond.

Naast het stimuleren van meldingen, worden medewerkers ook betrokken bij het opstellen van de RI&E. In de RI&E gebruiken ze foto’s vanuit de eigen werksituatie om de risico’s bij werkzaamheden aan te geven.  

De integrale aanpak van Binder Groenprojecten is succesvol. De afgelopen jaren is het ziekteverzuim gedaald van 5,5% in 2010 naar 2,4% in 2015. Ook heeft Binder de indruk dat mensen een steeds kritischere houding krijgen en elkaar durven aan te spreken. Daarmee komt de organisatie makkelijker tot verbeteringen, en ontstaat er een plezierige werksfeer.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze goede praktijk leren?

Het voorbeeld van Binder Groenprojecten is interessant voor bedrijven van verschillende grootte in uiteenlopende branches. Het verbeteren van de dialoog en het elkaar durven aanspreken is een belangrijk stap in het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving.

Het voorbeeld van Binder laat daarbij zien dat het op orde hebben van technische maatregelen en ondersteunde structuren een voorwaarde is voor het creëren van een cultuur van gezond en veilig werken.

Meer weten?

Ga dan hier naar de website van Binder Groenprojecten of kijk hier de video terug waarin Binder vertelt over haar visie ‘bewuste en gezonde medewerkers in een passende werkomgeving’.