Focusgroep

De Focusgroep is een bijeenkomst voor de projectleiders van de pilots die een subsidie krijgen in het kader van het Programma Zelfregulering.  Deze Focusgroep wordt georganiseerd omdat het Programma Zelfregulering veel waarde hecht aan het faciliteren van kennisdelen en leren tussen de projecten. 
Datum: 8 juni 2016
Locatie: Ministerie van SZW , Den Haag (Apollozaal)
Tijd: 13:00 – 16:30