Verslag directeurenbijeenkomst juni 2016

Lees het verslag

Op 21 juni 2016 vond er een bijeenkomst plaats voor directeuren van de bij het programma meest betrokken (focus)branches. Samen met de directeuren verkenden we hoe de komende periode de betrokkenheid van  branches verder vorm kan krijgen. Ook dachten de directeuren actief mee over het borgen van de resultaten en opbrengsten van het programma op de lange termijn. Het werd een inspirerende en actieve bijeenkomst.