De Richtlijn: Handvat Gedragscodes Gezond en Veilig Werken

Het Handvat Gedragscodes is een middel om uit te puzzelen of een gedragscode bij jouw branche past. Een gedragscode is een zelfreguleringsinstrument. Het bevat afspraken tussen partijen over bijvoorbeeld waarden, normen of regels. Die gelden voor de partijen die zich hier aan hebben verbonden.

De gedragscode kan op het niveau van een groep bedrijven of een branche worden opgesteld. De code draagt bij aan blijvende aandacht voor gezond en veilig werken op de werkvloer, bijvoorbeeld binnen een branche. 

Achterliggende gedachte

Gezond en veilig werken is van belang voor werkgevers én werknemers. De Arbowet en -regelgeving stelt doelen en minimumeisen.

Daarnaast wil de wetgever de verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid daar leggen waar deze thuishoort: bij de bedrijven zelf en op de werkvloer.

De grote diversiteit van het bedrijfsleven maakt maatwerk noodzakelijk. Dat is niet altijd met wetgeving vorm te geven. Zelfregulering kan wel zorgen voor maatwerk: partijen geven hierbij zelf invulling aan het bevorderen van gezond en veilig werken, bijvoorbeeld met ondersteuning van de brancheorganisatie.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze richtlijn leren?

Wil je binnen de branche of in een keten van bedrijven een vorm van zelfregulering toepassen om gezond en veilig werken te bevorderen? Verken dan stapsgewijs met het Handvat Gedragscodes of een gedragscode het juiste instrument is om je specifieke doel te bereiken.

Ontdek hoe je een gedragscode kunt ontwikkelen, implementeren en borgen.

Meer weten? 

Handvat Gedragscodes Gezond en Veilig Werken

Download hier