De Nieuwe Arbowet: Stappenplan Arbozorg

Laat je informeren over de nieuwe Arbowet op 21 en 23 maart a.s. 

Per 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet van kracht. De aanpassingen aan deze wet hebben consequenties voor werknemers, werkgevers en arboprofessionals. Op dinsdag 21 maart en donderdag 23 maart aanstaande organiseert de Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW twee webinars om werkgevers voor te bereiden op de wetswijziging.

In het webinar ‘Stappenplan Arbozorg’ op 23 maart 2017 werd ingegaan op de organisatie van de Arbozorg in de praktijk. Specifiek wordt besproken hoe je als MKB-werkgever een goede Arbozorg organiseert en welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar zijn.

Kijk HIER het webinar terug.