De Nieuwe Arbowet: Het basiscontract

Laat je informeren over de nieuwe Arbowet op 21 en 23 maart a.s.
Per 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet van kracht. De aanpassingen aan deze wet hebben consequenties voor werknemers, werkgevers en arboprofessionals. Op dinsdag 21 maart en donderdag 23 maart aanstaande organiseert de Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW twee webinars om werkgevers voor te bereiden op de wetswijziging:

Tijdens het webinar ‘Het Basiscontract’ op 21 maart 2017 werd toegelicht welke aanpassingen de Arbowet ondergaat en wat voor consequenties dit heeft voor werkgevers.

Kijk HIER het webinar terug.