De Inspiratievideo: Brancheorganisaties inspireren bedrijven tot gezond en veilig werken

Vier vertegenwoordigers van brancheorganisaties vertellen waarom en hoe zij het gezond en veilig werken prioriteit hebben gegeven, en om welke reden ze bedrijven helpen om dat zelf goed te organiseren.

De video bevat inspirerende voorbeelden, die laten zien dat gezond en veilig werken een thema is dat werkgevers en werknemers met elkaar oppakken. De partijen maken afspraken met elkaar, stellen procedures en voorschriften vast en zetten communicatie in om gedrag en cultuur te beïnvloeden. Zo verbeteren ze gezond en veilig werken, met gebruikmaking van ieders vakmanschap.

Je ziet en hoort directeur stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Math Creemers, voorzitter Ascert Kees van Dongen namens de Asbest verwijderingsbranche, KAM-adviseur, Bond van fabrikanten van betonproducten Henk Schuur en organisatiedeskundige en adviseur Grafimedia Danny Wilms.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Bedrijven en branches kunnen met deze video inspiratie opdoen over hoe zij gezond en veilig werken prioriteit kunnen geven in de dagelijkse praktijk en hoe ze dat zelf goed kunnen organiseren.