De goede praktijk: VerbeterdeBouw app

De VerbeterdeBouw app is een initiatief van de Stichting Bewuste Bouwers. Deze tool plaatst de interactie met ‘de buren’ van de bouwplaats centraal.

Aanpak en resultaten

Buren en voorbijgangers die zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers kunnen sinds 2013 feedback geven op projecten. Iedereen die een verbeterpunt of idee heeft rondom een bouwplaats kan dit via een interactieve landkaart kenbaar maken. De melder heeft die mogelijkheid bij bouwplaatsen die zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers.

Een meldingsapp is sinds de zomer van 2017 gelanceerd om het makkelijker te maken om (onveilige) situaties door te geven. Met de app kunnen derden eenvoudig een melding maken, opbouwende kritiek leveren of een compliment geven aan een specifieke bouwplaats. Ook kunnen er eenvoudig foto’s worden toegevoegd aan de melding. De aannemer kan ook direct in gesprek gaan met de meldingmaker.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze goede praktijk leren?

Leer van de aanpak van de Stichting Bewuste Bouwers. Zie hoe je door middel van een app en/of website de omgeving kunt betrekken bij het stimuleren van gezond en veilig werken binnen jouw bedrijf of branche.

Meer weten?

De Stichting Bewuste bouwers is een aanjager. Ze wil de bouwwereld een impuls geven door professionaliteit zichtbaar te maken en te focussen op continue verbetering. De manier waarop een bouwer te werk gaat, bepaalt ook het imago van de bouwsector als geheel. Bewuste Bouwers zet daarom actief in op omgevingsmanagement.

Lees hier meer over de visie en missie van de stichting Bewuste Bouwers of ga hier naar de website van VerbeterDeBouw.