De goede praktijk: Veiligheid Certificaat Haven

De Stichting Veilige Haven wil werknemers in de haven zo veilig mogelijk laten werken. In dat licht lanceert zij het Veiligheid Certificaat Haven. Als de medewerkers de e-learning volgen en het examen succesvol afronden, slepen ze het certificaat in de wacht.

Aanpak en resultaten

Havenwerk is specialistisch werk. Het is niet ongevaarlijk. Om die reden is een veiligheidsopleiding van groot belang. In 2010 is daarom het initiatief Veiligheid Certificaat Havens (VCH) gestart.

Het VCH-programma is zo ontwikkeld dat het specifieke risico’s in de haven inzichtelijk maakt, en vervolgens stuurt op bewustzijn en gedrag.

De lesstof is tot stand is gekomen door een samenwerking met havenbedrijven, werknemers en veiligheidskundigen. Het resultaat is een opleiding die afgestemd is op zowel de haven, de sector en de medewerker die de opleiding dient te volgen.

De modules zijn allemaal gefilmd in de haven. Zo wil men het leerproces optimaliseren. Naast acteurs spelen er ook echte havenmedewerkers in mee.

De e-learning voor alle havenmedewerkers is onderverdeeld in tien basismodules van een uur en één sectormodule. In totaal zijn er zeven modules waar deelnemers uit kunnen kiezen als aanvulling op de basismodules: zes specifieke sectormodules en een module Technische Dienst.

Na het volgen van de e-learning kunnen deelnemers een examen afleggen. En bij het succesvol afronden krijgen ze het certificaat toegekend.

De stichting evalueert periodiek welke zaken er dienen worden aangepast in de lesprogramma’s. Niet alleen technologische ontwikkelingen, maar ook veranderingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding geven tot wijziging van het lesprogramma.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze goede praktijk leren?

Veiligheid Certificaat Haven is een inspirerend voorbeeld van een project dat gezond en veilig werken bevordert in een specifieke sector.

Branches en bedrijven kunnen dit initiatief als voorbeeld gebruiken om ander partijen te motiveren om, net als in de havenbranche, samen te werken en kennis te bundelen en een e-learning te creëren die afgestemd is op de sector en werknemer.

Meer weten?

Ga hier naar de website van Stichting Veilige Havens en kom meer te weten over de e-learning VCH.