De goede praktijk: het Dakpaspoort

Het Dakpaspoort is een app en een beheerssysteem inéén. Werkgevers, werknemers en flexkrachten in de dakbedekkingsbranche kunnen ermee aantonen dat ze eerlijk, vakbekwaam en veilig werken. Sociaal Fonds Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingssector (SF BIKUDAK) geeft het Dakpaspoort uit.

SF BIKUDAK bestaat uit de werkgevers en bonden van de branche. Het controleert de algemene (persoonlijke of bedrijfs-)gegevens en de wettelijke en Cao-verplichtingen.

Aanpak en resultaten

Met het Dakpaspoort streeft men meerdere doelen na. Allereerst moet het vakmanschap op transparante wijze stimuleren. Ten tweede dient het concurrentie op arbeidsvoorwaarden en omstandigheden tegen te gaan.

Ook moet het paspoort er aan bijdragen dat het normaal wordt om te informeren naar een gezonde en veilige werkwijze. Als de aanpak niet in orde is, dient men elkaar aan te kunnen spreken.

Het Dakpaspoort is tevens een instrument om de wettelijke afspraken te handhaven. Voor werkgevers wordt bijvoorbeeld geregistreerd of er een actuele RI&E beschikbaar is. Werknemers en flexwerkers dienen op hun beurt een gecertificeerde cursus gezond en veilig werken te hebben gevolgd.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze goede praktijk leren?

Leer van deze goede praktijk en zie hoe je digitale middelen, zoals een app in kunt zetten om veilig en gezond werken binnen jouw bedrijf of branche te bevorderen.

Meer weten?

Website: https://vakpaspoortbikudak.nl/ 

Methodiek Het Dakpaspoort

Download hier