De goede praktijk: De GO! app van Heijmans

De GO! app van Heijmans maakt onderdeel uit van het veiligheidsprogramma GO! (‘Géén Ongevallen’). Medewerkers van Heijmans kunnen met de app direct onveilige situaties fotograferen en doorgeven. Dit voorkomt rompslomp met papieren en formulieren. Zo blijft er meer tijd over om in te grijpen en ongevallen te voorkomen.

De gratis app is te gebruiken door alle mensen die in de bouw werken. Ze bevat ook informatie, bijvoorbeeld over de zes typen ongevallen die het meest voorkomen. Daarnaast is de app gevuld met toolboxen. Hierin staan handzame instructies over zaken als persoonlijke beschermingsmiddelen en fysieke belasting.

Aanpak en resultaten

Heijmans is in 2013 gestart met het veiligheidsprogramma GO!. Doelen van het programma zijn verandering van houding en gedrag van medewerkers op het gebied van veiligheid. Ook wil Heijmans een eenduidig en uniform veiligheidsniveau en veiligheidsbeeld ontwikkelen, en samenwerken aan veiligheid in de keten.

De GO! app is een voortvloeisel van het veiligheidsprogramma. Je kunt er foto’s van de onveilige situatie mee vastleggen. Het GPS-systeem registreert automatisch de locatie en het adres van de onveilige omstandigheid. En als het mogelijk is, fotografeer je later ook de maatregelen die zijn getroffen om de onveilige situatie te verhelpen.

De meldingen via de app worden direct gekoppeld aan het betreffende bouwproject. Daarmee beschikt de projectverantwoordelijke uitvoerder ook over de informatie. Hij heeft nu overzicht van de meldingen van onveilige situaties.

Wat kunnen branches en bedrijven van deze goede praktijk leren?

Is jouw bedrijf werkzaam binnen de bouw? Download dan nu de GO! app. Zie hoe je veilig gedrag binnen bouwprojecten kunt stimuleren, en onveilige situaties op de bouwplaats eenvoudig in kaart kunt brengen.

Hoewel de app alleen te gebruiken is binnen de bouw, kan een dergelijke methode ook inspirerend zijn voor andere branches om enerzijds onveilige situaties probleemloos in kaart te brengen en werknemers anderzijds van handige toolboxen te voorzien.

Leer van de aanpak van Heijmans en zie hoe een bedrijf het initiatief kan nemen met het werken aan veilig gedrag.

Meer weten?

Bekijk hier de video over hoe de GO! app werkt.

Website: http://www.heijmans.nl/nl/veiligheid/