Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken

Schrijf je in voor de laatste grote bijeenkomst van het Programma Zelfregulering!

Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW organiseert op woensdag 27 september in de Broodfabriek te Rijswijk een netwerkbijeenkomst voor brancheorganisaties, bedrijven en alle betrokken partners. De netwerkbijeenkomst is bedoeld om met elkaar te delen waar we nu staan en hoe we met elkaar het zelf organiseren en borgen van gezond en veilig werken door branches en bedrijven kunnen vergroten en versterken. Deze bijeenkomst markeert ook het einde van ondersteuning van branches en bedrijven door het programmabureau Zelfregulering.

In de bijeenkomst gaan we interactief aan de slag aan de hand van workshops, ronde tafels en presentaties van praktische voorbeelden en goede praktijken en vanuit verschillende perspectieven. Met ruime aandacht voor de thema’s waar we in de afgelopen periode met elkaar veel aandacht aan hebben besteed: gezond en veilig werken in de keten, de veranderende arbeidsmarkt, opleiding en onderwijs en vooral ook veel aandacht voor cultuur en gedrag.

Wat zijn de succesfactoren voor het zelf organiseren van gezond en veilig werken voor branches en bedrijven in een groot aantal verschillende sectoren? Zien branches en bedrijven het zelf organiseren van gezond en veilig werken als ‘het nieuwe normaal’? Welke kennis uit de pilotprojecten brengt bedrijven en branches echt verder? En kunnen de voorlopers met elkaar meer branches en bedrijven enthousiast krijgen voor de beweging die in gang is gezet?

Reserveer 27 september 2017 in de agenda, zodat  we elkaar kunnen inspireren tijdens de netwerkbijeenkomst!

Je kunt je hieronder al inschrijven. Wij houden je dan op de hoogte van de inhoud van het programma.

We hopen je te kunnen begroeten op 27 september!