Congres Veiligheidscultuur

Wil jij weten wat voor veiligheidsvraagstukken bij bedrijven spelen? Wil je weten hoe zij daar mee omgaan? En wil jij meedenken over echte casussen en ideeën aandragen over hoe bedrijven hun werknemers het beste veilig kunnen laten werken?

Veiligheid in bedrijven en organisaties gaat niet alleen over techniek of processen, maar steeds meer over gedrag en cultuur. Dat betekent ook iets voor de veiligheidskundige van de toekomst! Daarom organiseerden Saxion Hogeschool en Stichting Alumni Integrale Veiligheid samen met het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 18 mei 2017 een congres over Veiligheidscultuur voor studenten en alumni Integrale Veiligheidskunde. Tijdens de interactieve bijeenkomst dagen bedrijven je uit om zelf aan de slag te gaan met echte vraagstukken over cultuur en gedrag. Hoe zorg jij dat het management veiligheid echt ‘tussen de oren' krijgt? En hoe betrek je medewerkers bij het verbeteren van veiligheid?

Programma

We starten de middag met Lector Risicobeheersing Wilbert Rodenhuis en zijn visie op veiligheidscultuur en de veiligheidskundige van de toekomst. Rob Triemstra (plaatsvervangend directeur van het ministerie SZW) vertelt hoe het ministerie branches en bedrijven inspireert en ondersteunt om gezond en veilig werken zelf te organiseren en wat er nodig is van de veiligheidskundige van de toekomst. Daan Thijssen (Veiligheidsmanager bij VolkerWessels) vertelt over Wees Alert! Veiligheid Eerst! Oftewel: WAVE, het veiligheidsprogramma van VolkerWessels dat een aantal jaar geleden is gelanceerd.

Vervolgens gaan de deelnemers in groepen uit elkaar om creatieve oplossingen te bedenken voor ‘real life cases’ rondom gezond en veilig werken. De casussen, die op dit moment op de werkvloer spelen, worden ingebracht door verschillende (stage)bedrijven. En hard werk komt niet zonder beloning: aan het eind van de dag ontvangt het mooiste idee een leuke prijs!

Doelgroep

Het congres Veiligheidscultuur is bedoeld voor studenten Integrale Veiligheidskunde en pas afgestudeerde alumni Integrale Veiligheid.  

Verslag Congres Veiligheidscultuur Saxion

Bekijk het verslag