Agenda bijeenkomsten en webinars

Bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig Werken

Schrijf je in voor voor de laatste grote bijeenkomst van het Programma Zelfregulering!

Veiligheidsdag

Veiligheid Voorop

Dit jaar gaan we op ruimtemissie met André Kuipers! Wat kunnen we van astronauten leren over veiligheid? Reserveer alvast in uw agenda: 2 november Veiligheidsdag

Landelijke Dag

Dag van de BHV: 24/7 x 52 = 365

Eerste maandag van de maand: 12.00 uur testen landelijk luchtalarm. Op maandag 6 november 2017 staat deze in het teken van de Landelijke Dag van de BHV. Voor de 6e keer wordt aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Deze Dag over veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid gaat ons allemaal aan.
Met het thema 24/7 x 52 = 365, vraagt Dag van de BHV aandacht voor het feit dat overal en altijd BHV’ers aanwezig zijn. 

Eerdere bijeenkomsten

Hieronder vind je een overzicht van eerdere bijeenkomsten en sessies. Klik voor meer informatie en een verslag. 

Webinar

Veilig samenwerken in de keten

Op 4 september vond het webinar "Veilig samenwerken in de keten" plaats i.s.m. Veiligheid Voorop. Hierin staat de Handreiking Heldere Afspraken centraal: een waardevol instrument dat door de ketenpartners gezamenlijk werd ontwikkeld ter verbetering van de samenwerking in de chemische industrie. 

Webinar

‘Doe eens gek en begin een gesprek!’

Op 31 augustus organiseerden we een webinar over BHV. In het webinar spreken ervaringsdeskundigen over het belang van BHV en hoe je een goede BHV voor de eigen situatie kan organiseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden van BHV oplossingen voor uiteenlopende situaties.

Webinar

Nudging richting gezond en veilig werk

Een nieuw recept voor gedragsverandering
Het gebruik van gedragsinzichten uit de wetenschap is aan een opmars bezig op veel plekken in de samenleving. Welke mogelijkheden biedt dit voor gezond en veilig werken? Dat verkennen we in het webinar Nudging richting gezond en veilig werk, van 6 juli 2017. Kijk dit webinar terug. 

Week van Veilig en Gezond Werken in de metaal

Nu ff niet! “Even snel” mag nooit de reden zijn

Ieder jaar maakt de metaal zich een week lang extra sterk voor veilig en gezond werk. Dit jaar is de Week van Veilig en Gezond Werken van 19 tot en met 23 juni. De Week wordt op op 26 juni 2017 afgesloten met het achtste 5xbeter Congres. Lees meer over de activiteiten en programma's.

Bijeenkomst

Congres Veiligheidscultuur

Saxion Hogeschool en Stichting Alumni Integrale Veiligheid organiseren samen met het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van SZW een congres over Veiligheidscultuur voor studenten en alumni Integrale Veiligheidskunde.
(Locatie: Saxion Hogeschool, Handelskade 75, 7417 DH Deventer)

Bijeenkomst

Themabijeenkomst Beroepsziekten

Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW organiseert op woensdag 10 mei 2017 van 13.00 tot 17.00 uur een themabijeenkomst over Beroepsziekten. De bijeenkomst vindt plaats bij het ministerie van SZW, Parnassusplein 5 in Den Haag.

Bijeenkomst

Themabijeenkomst Leren en Opleiden

Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW organiseerde op 12 april 2017 een themabijeenkomst Leren & Opleiden voor de doelgroep branches, (leer-)bedrijven en mbo-instellingen. 

Webinar

Veiligheidsgedrag onder de loep

In het webinar van 11 april 2017 wordt je bijgepraat over veilig gedrag en hoor je meer over de introductie van de Scan Veilig Gedrag!

Webinar

De Nieuwe Arbowet: Stappenplan Arbozorg

Per 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet van kracht. Kijk hier het webinar ‘Stappenplan Arbozorg’ terug dat plaatsvond op 23 maart 2017

Webinar

De Nieuwe Arbowet: Het basiscontract

Per 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet van kracht. Kijk hier het webinar ‘Het Basiscontract’ terug dat plaatsvond op 21 maart 2017.

Webinar

Ben jij al op (de) hoogte?

Bekijk hier het webinar ‘Ben jij al op (de) hoogte?’ dat gaat over zelfregulering in de steigerbranche en is gehouden op donderdag 16 maart 2017. Dit webinar organiseerden wij samen met de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) en de Inspectie SZW.

Bijeenkomst

Pay it Forward ENGIE Centrale Prefabricage Dordrecht

Op donderdag 9 maart opende ENGIE Centrale Prefabricage te Dordrecht haar deuren voor de eerste Pay it Forward van 2017. Dit keer is het thema 'Een bronaanpak in de werkplaats'.

Startbijeenkomst Grafimedia

Voorlichtingscampagne gevaarlijke stoffen in de grafische sector

De sociale partners in de grafimedia (KVGO, ZSO, FNV Media & Cultuur en CNV Vakmensen) starten een voorlichtingscampagne over gevaarlijke stoffen. De doelstelling van de campagne ‘Stofwisseling’ is om de bewustwording te vergroten van werkgevers en werknemers over het werken met gevaarlijke stoffen en bedrijven in beweging brengen om versneld over te stappen naar minder schadelijke stoffen.

 

Webinar

Webinar Pesten op de Werkvloer: De OR en de preventiemedewerker aan zet!

Op 15 december 2017 organiseerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het webinar “De OR en de preventiemedewerker aan zet”. Kijk hier het webinar terug. 

Webinar

Gezond werken met (gevaarlijke) stoffen

In samenwerking met de Long Alliantie Nederland en de Bakkers- en CUMELA-sectoren organiseerden we dit webinar op 8 december 2016. Kijk hier het webinar terug. 

Themabijeenkomst

Themabijeenkomst Gedragscodes gezond en veilig werken

Lees meer over de themabijeenkomst over hoe het ontwikkelen en implementeren van een gedragscode kan bijdragen aan het versterken van gezond en veilig werken in branches en bedrijven gehouden op woensdag 7 december 2016.

Bijeenkomst

Werkplaats Cultuur & Gedrag

Op woensdag 30 november 2016 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie SZW een Werkplaats Cultuur & Gedrag. De bijeenkomst vindt plaats bij het ministerie SZW, Parnassusplein 5 in Den Haag.

Webinar

Haal je RI&E uit de la!

Maandag 28 november van 16:00-16:30 uur organiseerden wij in samenwerking met het Sectorinstituut Transport en Logistiek het webinar “Haal je RI&E uit de la!”. In dit webinar is speciaal aandacht voor MKB-bedrijven.

Bijeenkomst

Startbijeenkomst Actieplan Arbeidsveiligheid Brandweer

De doelstelling van deze bijeenkomst was het gezamenlijk in kaart brengen en prioriteren van activiteiten met betrekking tot gezond en veilig werken-thema’s binnen de brandweer.

Webinar

Het Nieuwe Leren: Virtueel Gezond en Veilig

Op woensdag 16 november 2016 om 16.00 uur organiseerde het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken samen met Skillstown en de Brandweer een webinar over het Nieuwe Leren: Virtueel Gezond en Veilig. 

Webinar

Veiligheid en gezondheid In Beweging

Op maandag 14 november 2016 om 16.30 uur organiseerde het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken samen met VeiligheidNL, de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk en Betonbekistingbedrijven) en Hertel een webinar over de resultaten en ervaringen van de VIBE pilot: Veiligheid en gezondheid In Beweging door inzet van facilitators uit de branche/ het bedrijf.

Bijeenkomst

Stimuleren Verantwoord Opdrachtgeverschap

Vorig najaar is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Gezond en Veilig Werken, gestart met het project Stimuleren Verantwoord Opdrachtgeverschap. Op donderdag 3 november om 14.00 uur vindt een bijeenkomst plaats over publiek opdrachtgeverschap. Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft, zal tijdens deze bijeenkomst een presentatie verzorgen.

Webinar

De Nieuwe Arbowet

De webinar gaat in op de aangepaste Arbowet, die in september 2016 door de Tweede Kamer is gekomen. De aanpassingen in de Arbowet hebben consequenties voor zowel werknemers en werkgevers, als voor arboprofessionals. 

Landelijke dag 'Duurzaam Fysiek Werk: Kan het niet anders?

Het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk organiseert de landelijke dag 'Duurzaam Fysiek Werk: Kan het niet anders?' rondom het thema cultuur- en gedragsverandering.

 

Webinar

BFBN 'Voortdurend Veilig'

Op 27 oktober organiseerde het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken samen met de BFBN een webinar over de ‘Safety Awareness’ gedachte en de uitkomsten van het pilotproject.

EVO Congres Trends in Warehousing

Tijdens het congres lanceert EVO ook de Code Gezond en Veilig Magazijn. De Code bestaat uit handvatten voor een veiligheidscultuur in het magazijn en goede praktijkvoorbeelden.

Webinar

Gezond en Veilig Werken en het Nieuwe Leren

De Webinar Gezond en Veilig Werken en het Nieuwe Leren gaat in op nieuwe manieren van leren. Kennis en vaardigheden over gezond en veilig werken zijn belangrijke pijlers voor het arbobeleid.

Directeurenbijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op 21 juni 2016 van 14.00 uur tot 17.00 uur in het NOVOTEL Den Haag City Centre, Hofweg 5-7 (2511 AA) DEN HAAG

Themabijeenkomst

Bijeenkomst "Focusgroep" voor projectleiders van de 10 pilotprojecten, waarin kennis delen en leren van elkaar centraal staat. 

13.00 - 16.30 uur

Webinar

Gezond en Veilig Werken in Tijden van R0B0T1SER1NG

De webinar heeft plaatsgevonden van 16.30 - 17.15 uur op 9 mei 2016.